• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

Pogoda

Login Form

W sobotę 7 lutego w remizie odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej straży. Na zebranie przybyli zaproszeni goście. Komendant PSP w Świdnicy st. bryg. mgr inż. Tomasz Szuszwalak, Komendant Gminny Henryk Muraszko, Radny Janusz Maruda, Sołtys Bronisław Dratwa. Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes Piotr Kulak. Na przewodniczącego zebrania wybrany został druh Henryk Kończak, protokolant Marcin Kadela, a komisję uchwał i wniosków stanowili druhowie Paweł Krzyśków, Mirosław Migas, Rafał Ożóg. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Piotr Kulak, finansowe Skarbnik Tomasz Michalski, a komisji rewizyjnej Przewodniczący Adam Bekas.

 

 

Sprawozdanie z działalności OSP

w Burkatowie za rok 2014

 

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie należy 49 członków w tym:

 • płacących składki, które są obowiązkiem statutowym 31
 • jednostka operacyjno-techniczna 22
 • chłopców w drużynach młodzieżowych 8
 • dziewcząt w drużynach młodzieżowych 13
 • wspierających 2

W okresie sprawozdawczym zarząd odbył 5 spotkań, które zostały zaprotokołowane. Braliśmy udział w czwartkowych spotkaniach Zarządu Miejsko – Gminnego w Świdnicy.

Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych z KSRG zgodnie z założeniami planu działalności na rok 2014.

W ubiegłym roku nasza jednostka wyjeżdżała do 60 akcji w tym:

 • pożary: 39
 • miejscowe zagrożenia: 20
 • Ćwiczenia: 2
 • fałszywe alarmy: 0
 • pomoc policji: 0

Jedną z trudniejszych akcji w roku sprawozdawczym był wypadek drogowy na trasie Burkatów Świdnica dnia 25.10.2014r. Działania na miejscu zdarzenia polegały na ewakuowaniu osób poszkodowanych ze zniszczonych pojazdów.

W trakcie roku sprawozdawczego przeprowadziliśmy szkolenia organizowane przez osoby funkcyjne z obsługi samochodów i sprzętu, który jest w naszym posiadaniu, oraz wykonywaliśmy różne założenia wynikające z taktyki działań gaśniczych, ratownictwa drogowego i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Braliśmy udział w ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP w Świdnicy. Ćwiczenia na zalewie w Dobromierzu z wykorzystaniem naszego pontonu oraz sprzętu do działań na wodach. Na początku roku sprawozdawczego braliśmy udział w ćwiczeniach na zalewie Witoszówka wraz z JRG Świdnica polegające na działaniach na lodzie.

Ćwiczyliśmy także na akwenie wodnym w Komorowie oraz na stawie w Burkatowie  oraz na Jeziorze Bystrzyckim. Uczestniczyliśmy w zawodach sportowo-pożarniczych miasta i gminy Świdnica w Witoszowie Dolnym. Nasze drużyny zajęły następujące miejsca : drużyna seniorek 1 miejsce, seniorzy 2 miejsce, drużyna młodzieżowa chłopcy 2 miejsce, drużyna młodzieżowa dziewczęta 2 miejsce.

W roku sprawozdawczym dnia 07.06.2014r. wypadały zawody Wojewódzkie w których również postanowiliśmy sprawdzić swoje umiejętności. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie nasza drużyna zajęła 7 miejsce.

Podnosząc swoje kwalifikacje nasi druhowie uczestniczyli w następujących szkoleniach

organizowanych przez KP PSP w Świdnicy:

 • Kurs ratownictwa technicznego OSP 2 osoby.
 • Kurs wodny dla strażaków ratowników OSP . 2 osoby.
 • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 3 osoby.

   W czerwcu 2014r. została przeprowadzona kontrola Jednostki Operacyjno Technicznej przez wydział operacyjno-szkoleniowy Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy celem sprawdzenia gotowości bojowej, stanu technicznego sprzętu i urządzeń oraz dokumentacji niestety kontrola wypadła niepomyślnie ze względu na brak strażaków w godzinach porannych. 31.12.2014r. mieliśmy kolejna kontrolę tym razem z Urzędu Gminy, kontrola obejmowała gospodarkę paliwową oraz inwentaryzację.

W okresie sprawozdawczym wzbogaciliśmy się w następujący sprzęt:

ze środków KSRG:

Buty specjalne 5szt., Radiotelefony wraz z mikrofonogłośnikami 2 szt., prądownica prosta 2szt., kaski do ratownictwa na wodach szybkopłynących 4szt., kapok ratunkowy mały 2 szt. kapok ratunkowy duży 2szt. Węże W52 5 szt., Węże W 75 5szt.

 

ze środków gminnych:

Zasobniki na sprzęt dla grupy ratownictwa na wodach szybkopłynących 4szt. , kosiarka do trawy 1 szt., materiał na szafki ubraniowe oraz prostownik.

 

Ze środków własnych

- Lodówki 2szt., wymieniliśmy obicia krzeseł 90 szt., zostały zamontowane nowe karnisze i firany na salę szkoleniową.

 

Podejmowaliśmy też działalność prewencyjną i tak organizowaliśmy pokazy strażackie w szkole podstawowej w Bystrzycy Górnej . Odwiedziliśmy z kalendarzami mieszkańców Burkatowa.

Delegacja ze sztandarem uczestniczyła w powiatowych obchodach naszego święta na mszy w intencji strażaków i ich rodzin w świdnickiej katedrze i w akademii na placu przed KP PSP Świdnica.

Tradycją jest już, że bierzemy udział w uroczystościach kościelnych:

 • adoracji Bożego Grobu,
 • mszy św. z okazji Dnia Strażaka,
 • procesji Bożego Ciała,
 • Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny (odpust)
 • Nawiedzenie naszej parafii przez obraz św. Szalbela

Wraz z druhami pomagaliśmy w przygotowaniu „Dnia Dziecka” jedną z atrakcji dla najmłodszych było pływanie pontonem po stawie, „VII Przeglądu Folklorystycznego Nad Bystrzycą”. Wspieramy również organizacje lokalne działające w naszej miejscowości przy organizowaniu różnych spotkań i imprez sportowych pomagając im naszym wyposażeniem i sprzętem, który posiadamy.

Jak co roku w naszej remizie są przeprowadzane remonty. W tym roku sprawozdawczym udało się wykonać remont krzeseł za co dziękujemy Pani Annie Migas, zostały odmalowane drzwi do toalet, wymieniono karnisze na sali szkoleniowej, nowe firanki, wykonano szafki na umundurowanie bojowe za co dziękujemy          
   ( druhom Jackowi Błaszczykowi oraz Mirosławowi Migas) oraz Druhowie Karol Jabczyk i Rafał Ożóg wykonali suszarnie do węży.

Kończąc nasze sprawozdanie chcieliśmy podziękować władzom samorządowym, Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy i organizacjom społecznym za wspieranie naszej działalności.

Zarząd apeluje o większą aktywność druhów w szkoleniach, pracach na rzecz rozwoju naszej jednostki, jednocześnie dziękujemy Wam za trudną i ofiarną służbę dla społeczeństwa oraz waszym rodzinom za pomoc i wyrozumiałość.

Harmonogram wywozu śmieci 2021r.

smieci 2021male

Poprzednia strona OSP

Strona naszej parafii

parafia

Copy Right © 2015 Burkatów