• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

Pogoda

Login Form

Nowy sprzęt i samochód dla OSP BurkatówPonad 6,5 mln zł. z przeznaczeniem na zakup 10 nowoczesnych samochodów oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych trafi do ochotniczych straży pożarnych z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego. Decyzją zarządu województwa projekt, którego liderem jest gmina Świdnica uzyskał dotację w wysokości 4,17 mln zł. ze środków unijnych.

 

Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa. Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, w tym 8 jednostek terenowych. 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów. Tylko w ostatnim roku na działania i wydatki inwestycyjne OSP w gminie Świdnica zostało przeznaczonych blisko 350 tys. zł.

To dobra wiadomość nie tylko dla gminy Świdnica, ale i jednostek OSP w powicie świdnickim. Do naszego powiatu trafi łącznie  5 nowoczesnych wozów strażackich. To efekt dobrze przygotowanego wniosku, realizowanego w partnerstwie przez gminę Świdnica, przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego PSP Tomasza Szuszwalaka - mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Obecny projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne. Dotyczy zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W ramach projektu gmina Świdnica planuje zakupić sprzęt w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie i sprzętu ratownictwa drogowego. Wartość przedsięwzięcia w zakresie gminy wyniesie ponad 895 tys. zł. Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych 7 takich pojazdów. Ponadto planowany jest zakup 3 samochodów bojowych lekkiego typu oraz zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Procent dofinansowania z RPO WD 2014-2020 to 64 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, wkład własny gminy to 36 % wydatków kwalifikowanych. Łączna wartość projektu opiewać będzie na ok. 6,56 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wyniesie ponad 4,17 mln zł. Okres realizacji projektu to rok 2017.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z następującymi gminami: Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Leśna, Męcinka, Siekierczyn, Strzegom, Udanin, Żarów, Marcinowice. Liderem projektu jest Gmina Świdnica.

Tekst ze strony Urzędu Gminy Świdnica.

Harmonogram wywozu śmieci 2020r.

81042854 2242639579370416 3821375966828036096 o

Poprzednia strona OSP

Strona naszej parafii

parafia

Copy Right © 2015 Burkatów